Klubnyheder

Køge Håndbolds visionsdag

13. september 2019, 11.57

Kære alle medlemmer, spillere og forældre i Køge Håndbold klub.


Vi har via Holdsport udsendt en notits om, at vi afholder ”Visionsdag” SØNDAG den 22/9. Det afholdes i
Rishøjhallen, mødelokale 4+5 fra kl. 1000-1300.
En Visionsdag - hvad vil det sige og hvorfor kalder vi det for en Visionsdag?
Årsagerne er flere. Siden den ekstra ordinære generalforsamling, hvor vi i Køge Håndbold har fået ny
bestyrelse og nye medlemmer ind, så har vi bl.a. arbejdet meget målrettet på, at vi får defineret vores helt
klare vision og strategi (retning) for vores klub. Det er et arbejde som bestyrelsen både har arbejdet med,
men også kommer til at arbejde med hen over efteråret.
Vores vision, som er skabt for tid tilbage, er sådan set meget klar og enkel. Vi vil danne Sjællands bedste
håndbold miljø og tage afsæt i vores ”4 bolde”. ”Du kan hvad du vil”, ”En klub flere roller”, ”Håndbold i
balance” og ”Forening 2.0”. Det er en vision og nogle statements, som vi ønsker at fastholde og arbejde
videre med.
På nogle områder er vi godt på vej og på andre områder, så er vi langt fra. Det er en proces som kræver, at vi
både som klub og medlemmer arbejder ihærdigt og på tværs af årgangene og klubben, for at vi kan skabe og
danne det miljø.
Derfor inviterer vi nu alle medlemmer, spillere, trænere og forældre til spillere til en samlet Visionsdag. En
dag hvor ingen holdninger, meninger eller udtalelser er forkerte. En dag hvor DU bliver hørt!.
På rigtig mange områder har vi en ret god og fed håndboldklub. Det er en klub som er båret igennem på
frivillighed og gode indsatser fra høj til lav og fra ung til ”gammel”, fra frivillige i forskellige aktivitetsudvalg.
Alle er det personer som yder en indsats for klubben, respekt for det. Vi er også en klub, som er udfordret på
mange områder, senest vores drift og økonomi. Den del kommer vi tilbage til.
Så for at lave en vis form for ”rammer” til vores visionsdag, så vil overskriften og nogle af spørgsmålene, som
kan drøftes, være:
”Hvordan skaber vi en endnu bedre klub, som stadig bygger på frivillighed?”
Vi ønsker et bedre klubliv – hvad mener du/I der skal til og hvordan opnår vi det?
Hvordan skaber vi flere frivillige i vores klub til de forskellige roller, udvalg og aktiviteter`?
Der er ingen tvivl om, at den store frivillighed og de indsatser der bliver givet fra rigtig mange personer, er
noget af det, som driver vores klub. Vi ønsker blot at få det bredt endnu mere ud, så vi derigennem kan få
flere personer i spil på forskellig vis. Så fordi du møder op på visionsdagen, er det ikke ensbetydende med, at
du skal lægge flere timer end du måske allerede gør, eller påtage dig yderligere opgaver. Vi skal have drøftet,
hvordan vi kan ”rekruttere” flere frivillige, som ønsker at bidrage. Uanset antal timer man bidrager med hen
over året, så er det prisværdigt og det har en uvurderlig betydning for os som klub.
Det vil også blive noget af det som danner grundlaget for bestyrelsens kommende strategi drøftelser, som vil
ske hen over efteråret. Det er vigtigt, at vi får synliggjort vores vision og får sat en fælles retning for klubben. Hvad er det vi stiler
efter og hvorfor/hvordan gør vi det. Vi skal have sat de rigtige rammer for klubbens udvikling, helt fra
børnebold, op igennem ungdom og helt op til senior.
Så bestyrelsen har et ønske om, at rigtig mange møder op til vores visionsdag, og byder ind med gode ideer
og punkter til, hvordan vi kan sikre, at vi får dannet Sjællands bedste håndbold miljø samt, at vi får skabt en
klub med endnu mere fokus på frivillighed. Input som vil indgå i det kommende bestyrelsesarbejde.
Hvad er så vores afsæt og hvad er sket fra ”i går til i dag”.
Helt overordnet set så har klubben økonomi været udfordret. Det var også derfor vi valgte, at opkræve et
ekstraordinært kontingent. Denne opkrævning plus flere positive økonomisk bidrag fra aktiviteter, fonde og
sponsorer, samt en skarp driftsstyring gør, at vi i dag har fået styr på vores økonomi, og forhåbentlig på rigtig
kort tid får bragt klubben helt tilbage i økonomisk balance. Vi er rigtig godt på vej.
Rent sportsligt har vi også haft rigtig god vind i sejlene, og opnået utrolig flotte resultater.
o For første gang i klubbens historie har vi fået et Danmarksmester hold, U15 piger
o Mange flotte resultater i bl.a. Pragh Cup, Faxe-cup og Amager Cup
o Vi er lykkedes med at starte Køge Håndbold Akademi og har 10 spillere som er optaget
o WTC (Whtie Tiger Camp, Maribo) med +80 spillere og deltagelse fra både herrer og dame senior
som trænere og med økonomisk støtte fra DIF og DGI´s foreningspulje samt Køge Kommune
Vi har gennemført mange gode og vigtige aktiviteter, med god deltagelse fra medlemmerne og forældre,
herunder Menu Bingo, Botanisk Have, Grøn koncert og Køge Festuge. Aktiviteter som bidrager rigtig godt til
vores økonomi og aktiviteter, som vi i bestyrelsen har valgt at holde fast i. Vi skal blot have ”flere hænder” så
vi kan få skabt et endnu større bidrag i de kommende år.
Der ud over har vi indgået rigtig mange gode partnerskabs- og sponsoraftaler med erhvervslivet. Der er
mange som arbejder på at skabe gode sponsoraftaler, på tværs af vores klub. Det er prisværdigt.
Det er vigtig for os, at vi har god og tæt dialog med vores partnere og sponsorer, og at de kan følge klubbens
udvikling tæt. Dernæst er det lige så vigtigt, at vi i klubben også er opmærksomme på vores partnere og
sponsorer, så de kan få noget igen.
Der er desværre også områder, hvor vi er kraftigt udfordret, og hvor det kræver, at vi igen kommer til at stå
mere sammen. Desværre har vi mistet mange spillere i år. Det kan selvfølgelig skyldes den ekstra betaling og
noget af det uro der har været omkring trænere og spillere på forskellige årgange. Uden at komme ind på
hvilke hold der er udfordret, så er det bl.a. noget at det vi også ønsker drøftet på Visionsdagen. Vi skal sikre
at vi bliver en klub i balance og at det er muligt at vores børn kan gøre hvad de vil. Vi skal have skabt den nye
forening, forening 2.0.
Bestyrelsen vil på dagen komme mere ind på de enkelte status punkter og løfte sløret for, hvordan vi vil
arbejde videre med at få udviklet vores fælles klub, hen over efteråret. Der er mange tanker og mange
drømme. Noget kan indfries og anden kan måske ikke – lige nu og her, så er der ingen begrænsninger og
intet ”loft”, når vi på vores fælles Visionsdag sætter tankerne i spil, med ”Forening 2.0” i sigte.
Vi håber virkelig at vi ses lørdag d. 22/9 kl. 10:00 i Rishøjhallen.
Ps. Der vil være kaffe/the og vand på dagen.
Tilmelding til dagen foretager du via din Holdsport.
Med sportslig hilsen / Køge Håndbold Klub