Spillesteder/kontakter
HUSK at aflyse de haltider i ikke bruger

Afhængig af, hvilken hal, I melder afbud til, skal I kontakte følgende:

tlf. 56 65 27 22 eller service@koegehallerne.dk 

tlf. 50 47 38 34 eller mh@herfoelgehallen.dk

tlf. 70 60 50 84 eller info@knsc.dk


Køgehallerne
Køge Nord Sports Center (KNSC)
Rish%c3%b8j%20idr%c3%a6tscenter

Trænings og kampfaciliteter

Køge Nord Sports Center hjemmeside

Herfølgehallen
Herf%c3%b8lgehallen

Kamp og træningsfaciliteter

Herfølgehallens hjemmeside

Asgård skole
Asg%c3%a5rd%20skole

Træningsfaciliteter

Kontakt skolen

Hastrupskolen
Hasprup%20skolen

Træningsfaciliteter

Kontakt skolen